Kvalitets- och miljöarbete


Alltid säker och trygga elinstallationer – för dig och för oss
Elektricitet och elektriska arbeten handlar om hantverk som bygger på säkerhet och kompetens där resultatet ska bli snyggt men också pålitligt. När du väljer Vansbro Elektriska får du en leverantör som har integrerat både miljöfrågor, säkerhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor i det dagliga arbetet. Det är ett självklart arbetssätt hos oss och det ger dig kvalitet och trygghet samtidigt som vi säkrar en arbetsmiljö som alla mår bra av.

A​​​​​​​lla har ett ansvar för miljön såväl som samhället, och med ett kvalitetsarbete som både utgår från dig som kund och våra medarbetare ser vi till att både utvecklas och kunna erbjuda dig installationer som bygger på den nyaste tekniken och de bästa lösningarna.
.

Ett miljöarbete som vilar på tre ben

Miljöarbetet hos Vansbro vilar på: miljöpåverkan, arbetsmiljön och produkt- och materialpåverkan. Genom att arbeta kontinuerligt med översyn, förändring och utvärdering blir miljöpåverkan mindre. Det är ett ansvar som alla företag måste ta idag, och det är ett självklart ställningstagande för oss. 
 
Vilken miljöpåverkan har vi i det dagliga arbetet? Hur kan den minska? För Vansbro Elektriska är det viktigt att ha en bild av vilka faktorer i verksamheten som har miljöpåverkan och arbetar för att ersätta dessa med bättre alternativ eller minskas. Det omfattar våra transporter till dig som är kund, materialanvändning, sopsortering och uppvärmning av lokaler och anläggningar.
 
Hur ser arbetsmiljön ut hos oss? Du som är kund, som privatkund eller företagskund, ska veta att du anlitar en el-leverantör som alltid följer lagar och arbetsmiljöföreskrifter samt ser till att följa uppdateringar och utveckling i el-branschen. Vi arbetar för en säker och god arbetsmiljö i våra lokaler och butiker men också att detsamma gäller vid entreprenad eller när vid servicearbeten. Det betyder också att arbetsmiljöer som inte håller måttet gör att uppdrag måste anpassas eller så är det inte ett jobb för oss. Säkerhet, miljö och arbetsmiljö fungerar aldrig när det kommer till genvägar. 
 
Hur ser produkternas miljöpåverkan ut? Vi ser till att var pålästa och vet hur utvecklingen i branschen ser ut inom teknik, miljö och säkerhet. Det kan handla om allt från att installera reservkraftsanläggningar till tunga industrier, ha ansvaret för el-installation i vid nybyggnation eller dra ny el i ett renoverat kök. När du väljer oss får du en leverantör med kunskap om de produkter och material som behövs för att installationen ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Det är ett ständigt pågående arbete hos oss. 
.

Vansbro Elektriska medlem i Installatörsföretagen

IN, Installatörsföretagen, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom el-installation och VVS. Tidigare fanns både EIO för elektrikerbranschen och VVS-företagen, men idag finns det en enda organisation eftersom det är branscher och kunskap som överlappar och går in i varandra.

För Vansbro Elektriska innebär ett medlemskap att vi är en del av organisationens och branschens miljöarbete och att du som kund vet att din el-partner har kunskap kring lagar och förordningar som påverkar elarbeten och elinstallationer. Det skapar säkra och hållfasta installationer och är en självklar det i kvalitetsarbetet hos oss. Vi använder också EIO-Q och EIO Q-MILJÖ tillsammans med egna mallar och protokoll som gör kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor till fullständigt naturliga inslag i det dagliga arbetet.
 
Vill du veta mer om vårt miljöarbete eller har frågor om el-säkerhet och föreskrifter kring el-installationer? Eller letar du efter en partner inom elinstallation som kan lösa serviceavtal och entreprenaduppdrag vid omfattande renoveringsprojekt eller nybyggnation? Skicka ett meddelande eller ring 0281-101 11.